Bierzmowanie

Pomódl się słowami Hymnu do Ducha Świętego

Tekst na medytację: Dz 8,14–17

Apostołowie Piotr i Jan w Samarii
8 14 * Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, 15 którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. 16 Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 17 Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Zadanie: Sakrament bierzmowania jest jednym z trzech (obok chrztu i Eucharystii) sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W bierzmowaniu Duch Święty zstępuje na człowieka ochrzczonego. Sakrament ten jest dopełnieniem łaski chrztu świętego, a ponieważ wyciska na duszy człowieka niezatarte znamię (podobnie jak chrzest i sakrament kapłaństwa), to przyjmuje się go tylko jeden raz w życiu. W tym sakramencie bierzmowany otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego, potrzebną do świadczenia o wierze w Jezusa Chrystusa.

Pomódl się za Wspólnotę, aby była otwarta na moc Ducha Świętego, Jego dary i charyzmaty.