Komnata ubóstwa

Pomódl się słowami Ps 9,10-21

10 Niech Pan będzie ucieczką dla uciśnionego, ucieczką w czasach utrapienia. 11 Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają. 12 Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie, pośród narodów głoście Jego dzieła, 13 bo mściciel krwi* pamięta o ubogich, pamięta, a nie zapomina ich wołania. 14 Zmiłuj się nade mną, Panie, spójrz, jak mnie poniżają ci, <którzy mnie nienawidzą>*. Ty, co mnie wyprowadzasz z bram śmierci*, 15 bym głosił całą Twą chwałę w bramach Córy Syjońskiej i weselił się Twoją pomocą. 16 Poganie wpadli w jamę, którą wykopali*; noga ich uwięzła w sidle przez nich zastawionym. 17 Pan się objawił, sąd przeprowadził, w dzieła rąk swoich uwikła się występny. 18 Niechaj występni odejdą precz do Szeolu, wszystkie narody, co zapomniały o Bogu. 19 Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe, ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie. 20 Powstań, o Panie, by człowiek nie triumfował; osądź narody przed Twoim obliczem. 21 Przejmij ich, Panie, bojaźnią; niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi.

Tekst na medytację: Łk 6,20-23

6 20 A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 21 Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 22 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: 23 cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich* czynili prorokom.

Zadanie: Dzisiaj, w komnacie ubóstwa, usiądź u stóp Jezusa i słuchaj, co ma ci do powiedzenia. Nic nie mów tylko słuchaj.

Podziel się tym, co usłyszałeś w twojej małej grupie.