Jezus

Pomódl się słowami Flp 2,5-11

Chrystus, Bóg-Człowiek, wzorem pokory
2 5 To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. 6 On, istniejąc w postaci* Bożej, nie skorzystał ze sposobności*, aby na równi* być z Bogiem, 7 lecz ogołocił* samego siebie, przyjąwszy postać sługi*, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, 8 uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej*. 9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył* i darował Mu imię ponad wszelkie imię*, 10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano* istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 11 I aby wszelki język wyznał*, że Jezus Chrystus jest PANEM* – ku chwale Boga Ojca*.

Tekst na medytację: Rz 10,5-13

Sprawiedliwość z Prawa a sprawiedliwość z wiary
10 5 Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie*. 6 Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada: Nie mów w sercu swoim: Któż zdoła wstąpić do nieba? – oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż zstąpi do Otchłani?* – 7 oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. 8 Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim*. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. 9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie*. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. 11 Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony*. 12 Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 13 Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony*.

Zadanie: Głównym celem Nowego Testamentu nie jest przekazanie wspaniałej nauki lub wiedza, jak dostać się do nieba. Głównym przesłaniem jest przyjęcie zbawienia i życie w posłuszeństwie Jezusowi, który panuje nie tylko we wszechświecie, ale w moim życiu. Tym, co daje Ewangelia, to nie „tylko” zbawienie, lecz przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa. Na ile Jezus panuje w twoim życiu? Czy potrafisz oddać Mu wszystkie dziedziny swojego życia? Jeśli nie, to co stwarza ten problem?

Podziel się tym odkryciem w twojej małej grupie.