Świadkowie biblijni: Jozue

Pomódl się słowami Joz 1,1-9

Zadanie Jozuego
1 1 Po śmierci Mojżesza, sługi Pana*, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza*: 2 «Mojżesz, sługa mój, umarł; teraz więc wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja daję Izraelitom. 3 Każde miejsce, na które zstąpi wasza noga, Ja wam daję, jak zapowiedziałem Mojżeszowi. 4 Od pustyni i od Libanu aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów aż do Wielkiego Morza, w stronę zachodzącego słońca, będzie waszą krainą*. 5 Nikt się nie ostoi przed tobą przez wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani porzucę.

Warunki pomocy Bożej
6 Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. 7 Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. 8 Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. 9 Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz»*.

Tekst na medytację: Joz 3,14-17

Cudowne przejście rzeki
3 14 Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. 15 Zaledwie niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej – Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa* – 16 zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan, podczas gdy wody spływające do morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha. 17 Kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan.

Zadanie: Podobnie jak Mojżesz przeprowadził naród przez Morze Czarne, Jozue z całym ludem przeszedł przez Jordan po suchej ziemi. Twarzą w twarz widział wodza zastępów niebiańskich. Trąbieniem na baranich rogach zburzył mury miasta Jerycha. Podczas bitwy z wrogiem wstrzymał ruch słońca na niebie na tak długo, aż całkowicie pokonał nieprzyjaciela. W ciągu kilku lat zwyciężył trzydziestu jeden władców ziemi Kanaan. Wprowadziwszy swój lud do Ziemi Obiecanej podzielił ją pomiędzy dwanaście plemion Izraela.

Arka Przymierza, którą nieśli kapłani przechodząc przez Jordan, wyrażała realną obecność Boga w narodzie izraelskim i zawarte z nim przymierze.

Św. Tomasz z Akwinu przyrównał ciało Jezusa do nieskażonego drzewa akacji, z którego była sporządzona Arka; złoto w Arce Przymierza było dla niego symbolem Bożej mądrości i miłości, a przechowywane w niej tablice zapowiadały nowego dawcę prawa – Chrystusa.

Tradycja kościelna widzi w Arce Przymierza również symbol Maryi: jak Arka Przymierza przechowywała tablice Prawa, tak Maryja nosiła w swym łonie dawcę prawa miłości – Jezusa Chrystusa. Dlatego też w litanii loretańskiej Maryję nazywa się Arką Przymierza.