Wrzesień : Uwielbienie

Czy chcesz być nieprzeciętnie uwielbiającym? Jeśli nie – odłóż ten zeszyt, jeśli tak – bierz się do pracy. Uwielbiaj, aż to stanie się twoją pasją, potrzebą twojego serca, modlitwą, bez której nie wyobrażasz sobie życia.

Werset do zapamiętania: Łk 1,46b-53


1 46 Wielbi dusza moja Pana, 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – 50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 51 On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.