Wprowadzenie: 5 CECH WZRASTANIA UCZNIA JEZUSA CHRYSTUSA

WPROWADZENIE

5 CECH WZRASTANIA

UCZNIA JEZUSA CHRYSTUSA

Drogi członku Wspólnoty. Oddajemy do twoich rąk kolejny zeszyt formacyjny, skupiając się w nim na tematyce bycia uczniem Chrystusa. Realizując zadania, chcemy, byś miał okazję do przemyślenia swoich życiowych wyborów, zwłaszcza dotyczących stawania się uczniem i zaangażowania się w działalność Wspólnoty i całego Kościoła. Zachęcam cię, by poznawane treści, były przez ciebie przyjmowane nie tylko intelektualnie, ale byś głęboko rozważał je w swoim sercu i wprowadzał w życie. Dlaczego tematyka bycia uczniem Jezusa? Uczeń Jezusa, to ktoś, kto stara się myśleć i działać tak jak On. To ktoś, kto dorasta do wolności i pozytywnie odpowiada na pytanie Jezusa: Czy chcesz pójść za Mną? Czy tego pragniesz? Czy jesteś gotowy naśladować Mistrza i zapłacić cenę za naśladowanie Go? Jeśli tak, to nie ma na co czekać. Niech każdy dzień będzie dla ciebie wielką przygodą.

W tym zeszycie chcemy zgłębić 5 cech ucznia Jezusa Chrystusa, którymi on żyje i w których dokonuje się jego wzrost (każdy kolejny miesiąc to inna cecha).

5 cech wzrastania ucznia Jezusa Chrystusa:

1. Cecha wzrastania ucznia – AGAPE

2. Cecha wzrastania ucznia – DUCHOWY WZROST

3. Cecha wzrastania ucznia – UWIELBIENIE

4. Cecha wzrastania ucznia – DIAKONIA

5. Cecha wzrastania ucznia – PRZYMIERZE

Zadania na każdy dzień będą według tego samego schematu. Od ciebie zależy jak je sobie rozłożysz. Jeśli modlisz się w językach – uwielbiaj Boga w ten sposób po każdej modlitwie. Na modlitwę (medytację) Słowem Bożym znajdź czas i miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. Warto na początku wezwać Ducha Świętego.


O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen.”

(modlitwa św. Katarzyny ze Sieny)

Modlitwa do Ducha Świętego może być oczywiście inna.

Akt zawierzenia Wspólnoty Klucz Dawida Niepokalanej:

Niepokalana Maryjo, Matko Słowa i Oblubienico Ducha Świętego! Ty, której Bóg uczynił wielkie rzeczy! Stajemy dziś przed Tobą – przedstawiciele Wspólnoty Klucz Dawida – aby przyjąć Cię jako Matkę każdego z nas i zawierzyć Ci naszą Wspólnotę, każdego jej członka oraz sympatyka. Zawierzamy Ci naszą posługę, modlitwę, nasze rodziny i całe nasze życie – bądź nam Matką!

Pragniemy oddać się pod Twoją przemożną opiekę i wraz z Tobą kroczyć za Jezusem do Ojca Niebieskiego w mocy Ducha Świętego.

Kładziemy przed Twym Niepokalanym Sercem pragnienie i marzenie, aby się stać narzędziem włączającym się w nurt odnowy Kościoła. Chcemy to czynić poprzez wierną realizację wizji naszej Wspólnoty.

Mamo! Wypraszaj nam dary i owoce Ducha Świętego oraz potrzebne charyzmaty, aby każdego dnia wzrastała w nas wiara, nadzieja i miłość. Otaczaj nas płaszczem Twojej matczynej opieki i ucz nas rozpoznawać oraz wypełniać wolę Boga. Amen!”

19 czerwca 2019 r., przed cudownym
obrazem Matki Bożej Szkaplerznej
w Czernej