Wprowadzenie Rok liturgiczny A I

Drogi członku Wspólnoty. Oddajemy do twoich rąk zeszyt formacyjny, w dalszym ciągu skupiając się na tematyce bycia uczniem Chrystusa. Realizując zadania, chcemy, byś miał okazję do przemyślenia swoich życiowych wyborów, zwłaszcza dotyczących stawania się uczniem i zaangażowania się w działalność Wspólnoty i całego Kościoła. Dlaczego tematyka bycia uczniem Jezusa? Uczeń Jezusa, to ktoś, kto stara się myśleć i działać tak jak On. To ktoś, kto dorasta do wolności i pozytywnie odpowiada na pytanie Jezusa: Czy chcesz pójść za Mną? Czy tego pragniesz? Czy jesteś gotowy naśladować Mistrza i zapłacić cenę za naśladowanie Go? Jeśli tak, to nie ma na co czekać. Niech każdy dzień będzie dla ciebie wielką przygodą.

W tym i w następnym zeszycie chcemy rozwijać się, zgłębiając poniższe tematy. Powinny one być ważne dla każdego ucznia Jezusa Chrystusa (każdy kolejny miesiąc to inny temat).

Rozwój ucznia Jezusa Chrystusa w roku liturgicznym A I:

1. Słowo Boże mnie prowadzi

2. Ewangelizacja, czyli „idźcie i głoście”

3. Braterskie relacje, czyli jak kochać i być kochanym

4. Zrozumieć (i przyjąć) krzyż

5. Chrystus naszą sprawiedliwością i naszym zwycięstwem

6. Napełnieni Duchem Świętym

7. Od eucharystycznej adoracji do nowej ewangelizacji

8. Duch Święty mnie wyposaża i posyła

9. Odpocząć i świętować

10. Duchowy wzrost – trudności i możliwości

11. Wraz z Maryją w szkole Jezusa

12. Jak uwielbiali Boga święci Kościoła?

Zadania na każdy dzień będą według tego samego schematu. Od ciebie zależy, jak je sobie rozłożysz. Jeśli modlisz się w językach – uwielbiaj Boga w ten sposób po każdej modlitwie. Na medytację (rozmyślanie) i kontemplację Słowa Bożego znajdź czas i miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. Warto na początku wezwać Ducha Świętego.

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen.”

(modlitwa św. Katarzyny ze Sieny)

Modlitwa do Ducha Świętego może być oczywiście inna.

DEKLARACJA CZŁONKA GRUPY UCZNIOWSKIEJ

Zdecydowałem się zostać członkiem grupy uczniowskiej ponieważ oczekuję, że Bóg wykorzysta ten czas aby pomóc mi wzrastać w wierze w Jezusa Chrystusa i przez to zmienić moje życie.

Zdaję sobie sprawę z tego, że istnienie tej grupy uczniowskiej zależy od aktywnego zaangażowania każdego jej uczestnika. Chcę być właśnie takim uczestnikiem, dlatego zobowiązuję się:

1. Brać udział w każdym spotkaniu, chyba że choroba lub niezależne ode mnie okoliczności mi w tym przeszkodzą;

2. Skrupulatnie przygotowywać się do spotkania poprzez dogłębne przestudiowanie aktualnego tematu oraz wykonanie wynikających z niego zadań;

3. Uczyć się na czas wersetów pamięciowych i je regularnie powtarzać;

4. Poprzez aktywną współpracę, otwartość, szczerość oraz dyskrecję przyczyniać się do tego, aby nasza grupa uczniowska osiągnęła wyznaczone cele;

5. Dążyć do tego, aby nauczyć się jak w niedalekiej przyszłości samemu prowadzić grupę uczniowską.

Zdaję sobie sprawę, że zobowiązuję się nie tylko wobec siebie samego/samej i grupy, ale przede wszystkim wobec Boga. Uczynię wszystko, co jest w mojej mocy, aby z Bożą pomocą spełniać wszystkie punkty tej deklaracji.

_____________ _________________

data podpis