Życie publiczne – życie dla Ojczyzny

Pomódl się słowami Łk 4,40

W domu Piotra*
4 40 O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.

Tekst na medytację: Łk 4,16-21

Jezus w Nazarecie*
4 16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 18 * Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 19 abym obwoływał rok łaski od Pana. 20 Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. 21 Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

Zadanie: Co myślisz o słowach kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Jak często słyszymy zdanie: Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę. Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny.

Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata.

(z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, diecezja.pl)

Żyjmy wytrwale dla Ojczyzny, nabierzmy zaufania dla niej i bądźmy gotowi do oddania jej wszystkiego z siebie.

Pomódl się za Ojczyznę, a także o miłość członków twojej Wspólnoty do naszej Ojczyzny.