Modlitwa jest zjednoczeniem z Bogiem

Pomódl się słowami Prz 2,1-17

Zyski płynące z szukania mądrości

Warunki

2 1 Jeśli, synu, nauki* me przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania, 2 ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce, 3 tak, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, 4 jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów –

Zrozumiesz bojaźń Bożą

5 to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. 6 Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego – wiedza, roztropność: 7 dla prawych On chowa swą pomoc, On – tarczą żyjącym uczciwie.

Pojmiesz sprawiedliwość

8 On strzeże* ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. 9 Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność – i każdą dobrą ścieżkę, 10 gdyż mądrość zagości w twym sercu, wiedza ucieszy twą duszę. 11 Rozwaga pilnować cię będzie, roztropność na straży twej stanie.

Ustrzeżesz się zła…

12 Ustrzeże cię od drogi występku, od ludzi mówiących przewrotnie, 13 co opuścili ścieżki prawości, by chodzić mrocznymi drogami – 14 radością ich czynić nieprawość, ze zła, przewrotności się cieszą, 15 bo drogi ich pełne są fałszu i błądzą po swoich ścieżkach.

…zwłaszcza złej kobiety

16 Aby cię ustrzec przed cudzą żoną*, przed obcą, co mowę ma gładką, 17 co przyjaciela młodości rzuciła, Bożego przymierza niepomna.

Tekst na medytację: J 10,22-30

Chrystus – jedno z Ojcem
10 22 Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni*. Było to w zimie. 23 Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. 24 Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» 25 Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. 26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich*. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Zadanie: Pierwszym etapem zjednoczenia z Bogiem na modlitwie jest doświadczenie Bożej miłości. Gdy doświadczymy tego, jak ogromnie jesteśmy kochani, wtedy chcemy przebywać z Bogiem, adorować Go, słuchać, spotykać się z Nim we wspólnocie. Oczywiście człowiek przez całe swoje życie jest zanurzony w Bożej miłości, ale gdy doświadcza jej osobiście chce więcej, chce się rozwijać, chce bardziej Boga poznawać, a w konsekwencji chce się z Nim zjednoczyć. W pełni to zjednoczenie będzie możliwe w niebie, ale już tu możemy jakoś tego zjednoczenia doświadczać. Nie dokona się to jednak bez naszego wysiłku i bez współpracy z Bożą łaską.

W Drodze doskonałości św. Teresa od Jezusa pisze: Modlitwa i wygodne życie nie mogą iść w parze. Na ile potrafisz zrezygnować z tego, co wygodne, by szukać zjednoczenia z Jezusem? Zaobserwuj przez cały dzisiejszy dzień, ile razy koncentrowałeś się na sobie, na swoich zachciankach, potrzebach. Nie ulegaj im. Zapisz sobie jakie to zachcianki.