Zawierzenie Maryi

Pomódl się słowami Ps 52

PSALM 52(51)*
Przeciw oszczercy
1 Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawidowa.
2 Gdy Edomita Doeg przybył i zawiadomił Saula w słowach: «Dawid wszedł do domu Achimeleka». 3 Dlaczego złością się chełpisz, przemożny niegodziwcze?
Przez cały dzień
4 zamyślasz zgubę,
twój język jest jak ostra brzytwa,
sprawco podstępu.
5 Miłujesz bardziej zło niż dobro,
bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.
6 Miłujesz wszelkie zgubne mowy,
podstępny języku!

7 Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki,
pochwyci cię i usunie z twego namiotu,
wyrwie cię z ziemi żyjących.
8 Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się,
a będą śmiali się z niego:
9 «Oto człowiek, który nie uczynił
Boga swoją warownią*,
ale zaufał mnóstwu swych bogactw,
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie».

10 Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym, zaufam na wieki łaskawości Boga. 11 Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił, i polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre
dla ludzi Tobie oddanych.

Tekst na medytację: Iz 61,7-11

Posłannictwo proroka
61 7 Ponieważ hańba ich* była zdwojona, poniżenie i zniewagi były ich udziałem, przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób i zażywać będą wiecznego szczęścia. 8 Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządność, nienawidzę grabieży i bezprawia, oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze. 9 Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami – ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana. 10 * «Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. 11 Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów».

Zadanie: 19 czerwca 2019 r. w Czernej, przed cudownym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, Wspólnota Klucz Dawida zawierzyła siebie i wszystkie swoje sprawy Maryi. Odnów dziś akt zawierzenia Wspólnoty Niepokalanej.

„Niepokalana Maryjo, Matko Słowa i Oblubienico Ducha Świętego! Ty, której Bóg uczynił wielkie rzeczy! Stajemy dziś przed Tobą – przedstawiciele wspólnoty Klucz Dawida – aby przyjąć Cię jako Matkę każdego z nas i zawierzyć Ci naszą wspólnotę, każdego jej członka oraz sympatyka. Zawierzamy Ci naszą posługę, modlitwę, nasze rodziny i całe nasze życie – bądź nam Matką!

Pragniemy oddać się pod Twoją przemożną opiekę i wraz z Tobą kroczyć za Jezusem do Ojca Niebieskiego w mocy Ducha Świętego.

Kładziemy przed Twym Niepokalanym Sercem pragnienie i marzenie, aby się stać narzędziem włączającym się w nurt odnowy Kościoła. Chcemy to czynić poprzez wierną realizację wizji naszej wspólnoty.

Mamo! Wypraszaj nam dary i owoce Ducha Świętego oraz potrzebne charyzmaty, aby każdego dnia wzrastała w nas wiara, nadzieja i miłość. Otaczaj nas płaszczem Twojej matczynej opieki i ucz nas rozpoznawać oraz wypełniać wolę Boga. Amen!”


Czy zapamiętałeś Łk 2,19?

Do jakich wniosków doszedłeś w minionym miesiącu?