Umiłowani jako pierwsi

Pomódl się słowami 1J 4,19-21

Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia
4 19 My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 20 Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 21 Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.

Tekst na medytację: J 15,12-17

Prawa przyjaźni z Chrystusem
15 12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Zadanie: Czy to możliwe byśmy kochali tak jak Jezus? Jaka odpowiedź przychodzi ci teraz do głowy? Wierzysz, że możesz? Nie wiem jaka jest twoja odpowiedź, ale Bóg w ciebie wierzy. My często jesteśmy skłonni myśleć, że nie damy rady, że przecież to niemożliwe, by kochać tak jak Bóg. On jednak wierzy, że tak się stanie. Potrzebujemy jednak przyjaźni z Jezusem. Potrzebujemy coraz głębszej relacji z Nim, bo wtedy dużo łatwiej można nauczyć się miłości i możliwym staje się by upodobnić się do Boga.

Przywołaj dziś w myśli ten moment, kiedy zostałeś obdarowany Bożą miłością zupełnie za darmo. Kiedy to było? Uwielbiaj Boga za te chwile.