Uczeń-misjonarz

Pomódl się słowami Mt 28,16-20

Ostatni rozkaz*
28 16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody*, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»*.

Tekst na medytację: Mk 6,7-13

Rozesłanie Dwunastu*
6 7 Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch*. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi 8 i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. 9 «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» 10 I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. 11 Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!» 12 Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. 13 Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Zadanie: Uczeń-misjonarz to ten, który pozyskuje nowych wiernych dla Jezusa. Z tekstu na medytację można wywnioskować, że każdy z nas jest posłany i każdy z nas jest uczniem. Dobierz się z kimś w parę i idźcie na „wyprawę misyjną”. Wrażeniami podziel się w twojej Wspólnocie.

Czy zapamiętałeś 1P 4,10?

Do jakich wniosków doszedłeś w minionym miesiącu?