Skrutacja

Pomódl się słowami Ps 108,1-6

PSALM 108(107)*
Bóg nadzieją swego ludu
1 Pieśń. Psalm. Dawidowy. 2 Gotowe jest serce moje, Boże,zaśpiewam i zagram.Zbudź się, chwało moja, 3 zbudź się, harfo i cytro!Chcę obudzić jutrzenkę. 4 Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie,zagram Ci wśród narodów, 5 bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios,a wierność Twoja po chmury. 6 Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,a Twoja chwała ponad całą ziemię!

Tekst na medytację: Mt 10,24

Męstwo w ucisku
10 24 * Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.

Zadanie: Słowo Boże można medytować na różne sposoby. Dziś zrobimy to metodą skrutacji. Poniżej kilka uwag odnośnie do tej metody studiowania Pisma świętego. Na końcu znajdziesz też link do nauczania abp. Grzegorza Rysia na ten temat.

Skrutacja (z łac. scrutatio znaczy badać) to metoda rozważania Pisma Świętego opierająca się na zasadzie: Pismo wyjaśnia samo siebie. Osoba badająca Pismo zatrzymuje się na fragmencie tekstu, który ją dotyka i szuka innych miejsc w Piśmie Świętym, które je wyjaśnią pełniej (potrzeba do tego specjalnego wydania Pisma Świętego z odnośnikami – np. Biblia paulistów, Biblia Jerozolimska). Skrutacja przebiega w następujących etapach:

1. Modlitwa do Ducha Świętego;

2. Czytanie i rozważanie tekstu wyjściowego;

3. Skrutacja polegająca na pisaniu z lewej strony kartki wersetu, który nas poruszył, zastanowił. Po prawej natomiast zapisujemy treść tego poruszenia (uczucia, myśli, wrażenia), czyli to, co mi Pan Bóg mówi przez ten fragment. Chodzi o wsłuchiwać się sercem;

4. Przystępujemy potem do czytania i rozważania fragmentów, do których odsyłają nas odnośniki biblijne umieszczone przy rozważanym fragmencie. Podobnie przepisujemy zdanie (słowo), które nas poruszyło i zapisujemy to, co przez nie mówi do nas Pan Bóg;

5. Jeśli wydaje się nam, że Bóg nic nie mówi, trzeba znowu poprosić Ducha Świętego o pomoc;

6. Skrutujemy tekst nie krócej niż godzinę, do dwóch. Trzeba zainwestować swój czas, ale cierpliwość się opłaca. Pan Bóg objawia się wytrwałym;

7. Nie chodzi o przepracowanie wszystkich wersetów. Jeśli nie zdążymy rozważyć wszystkich tekstów, zawsze możemy do nich powrócić kiedy indziej. Ważniejsze jest to, aby trwać na słuchaniu słowa Bożego, czyli uczestniczyć w spotkaniu z Bogiem, który chce do nas przemawiać, oraz dać się prowadzić Duchowi Świętemu.

(www.paulus.org.pl)

Link do nauczania abp. Grzegorza Rysia:

Wykonaj skrutację do tekstu na medytację.