Kościół miejscem sakramentów

Pomódl się słowami Ps 128

PSALM 128(127)*
Szczęście rodzinne bogobojnych
1 Pieśń stopni.
Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
3 Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu.
4 Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
5 * Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.
6 Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!

Tekst na medytację: Łk 22,14-20

Ostatnia Pascha
22 14 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. 15 Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. 16 Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni* w królestwie Bożym». 17 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; 18 albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże».

Ustanowienie Eucharystii*
19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze* we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

Zadanie: Na temat sakramentów możemy przeczytać w Katechizmie Kościoła Katolickiego:

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego. (KKK 1210)

Katechizm dzieli sakramenty na: sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), następnie sakramenty uzdrowienia (pokuta i pojednanie, namaszczenie chorych) i wreszcie sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych (kapłaństwo, małżeństwo).

Wśród sakramentów Eucharystia zajmuje miejsce szczególne. Jezus dziś mówi: „Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami”.

Wybierz się na Eucharystię w tygodniu, ale zanim to zrobisz, napisz jak bardzo ty pragniesz spożyć Paschę z Jezusem.

Pomódl się, by Izrael odkrył Jezusa jako tego, który jest naszą Paschą.