Rozeznawanie swoich posług

Pomódl się słowami Ps 30

Podzięka za wybawienie od śmierci
1 Psalm. Pieśń na uroczystość poświęcenia świątyni. Dawidowy.
2 Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił
i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu.
3 Panie, mój Boże,
do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił.
4 Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu.
5 Śpiewajcie Panu psalm wy, co Go miłujecie, wychwalajcie pamiątkę Jego świętości!
6 Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaskawość – przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem okrzyki radości.

7 A ja powiedziałem pewny siebie:
«Nigdy się nie zachwieję».
8 Z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą,
a gdy ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
9 Wołam do Ciebie, Panie, błagam Boga mego o miłosierdzie:
10 «Jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czyż proch Cię będzie wysławiał albo rozgłaszał Twą wierność?

11 Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się nade mną;
bądź, Panie, dla mnie wspomożycielem!»
12 Biadania moje zmieniłeś mi w taniec;
wór* mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością,
13 by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało.
Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki.

Tekst na medytację: 1Kor 12,1-11

Charyzmaty Ducha Świętego
12 1 Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. 2 Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. 3 Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»*. 4 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 5 różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 6 różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 7 Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. 8 Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości* słowa, drugiemu umiejętność poznawania* według tego samego Ducha, 9 innemu jeszcze dar wiary* w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, 10 innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo*, innemu rozpoznawanie duchów*, innemu dar języków* i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków*. 11 Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Zadanie: Jeśli zdecydowałeś się być we Wspólnocie, to Bóg na pewno ma dla ciebie jakieś zadanie, czyli do czegoś cię powołuje. A to oznacza, że wpierw zaprasza cię do tego, byś ponownie uporządkował swoje życie, umieszczając Jezusa w jego centrum. Kiedy to już zrobisz, zobacz, jakie masz naturalne predyspozycje, co lubisz robić, co daje ci radość. Oczywiście może pojawić się obawa, że czemuś nie podołasz, ale nie musisz być doskonały na początku twojej drogi. Masz Wspólnotę, która będzie cię wspierać. Ważna jest twoja chęć posługi i dyspozycyjność. Rozmawiaj też z liderem, twoim animatorem i kierownikiem duchowym o tym, co odkrywasz, co jest twoją pasją, w jaki sposób chcesz posługiwać. Bądź też posłuszny i cierpliwy. To Wspólnota rozeznaje, czy ta konkretna posługa jest potrzebna i czy właśnie ty masz ją wykonać. Przeanalizuj twoje pasje i pragnienia. Zobacz czy to, co robisz we Wspólnocie jest zgodne z twoim naturalnym obdarowaniem. Jeśli uznasz to za słuszne, to porozmawiaj o tym z liderem.