Modlitwa Psalmami

Pomódl się słowami Ps 54

PSALM 54(53)*
Wybaw mnie, Boże!
1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa.
2 Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: «Oto Dawid u nas się ukrywa». 3 Boże, zbaw mnie, w imię swoje, swoją mocą broń mojej sprawy! 4 Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich! 5 Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
a gwałtownicy czyhają na moje życie;
nie mają Boga przed swymi oczyma.
6 Oto Bóg mi dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.
7 Niechaj zło spadnie na moich przeciwników
i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!*
8 Będę Ci chętnie składać ofiarę,
sławić Twe imię, bo ono jest dobre,
9 bo wybawi* mię z wszelkiej udręki,
a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.

Tekst na medytację: Ps 56

PSALM 56(55)*
Uciśniony ufa Bogu
1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Gołębica z dalekich terebintów». Dawidowy. Miktam. Gdy go Filistyni zatrzymali w Gat.
2 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek, uciska mnie w nieustannej walce.
3 Wrogowie moi nieustannie czyhają na mnie, tak wielu przeciw mnie walczy. Podnieś mnie,
4 ilekroć mnie trwoga ogarnie,
w Tobie pokładam nadzieję.
5 W Bogu uwielbiam Jego słowo,
Bogu ufam, nie będę się lękał:
cóż może mi uczynić człowiek?*
6 Przez cały dzień mi uwłaczają,
przeciw mnie obracają wszystkie swe zamysły.
Ku [mojej] zgubie
7 się schodzą,
śledzą moje kroki,
godzą na moje życie.
8 Za niegodziwość – pomoc dla nich?*
Boże, powal w gniewie narody!
9 Ty zapisałeś moje życie tułacze;
przechowałeś Ty łzy moje w swoim bukłaku:
*
10 Wtedy wrogowie moi odstąpią
w dniu, gdy Cię wezwę:
po tym poznam, że Bóg jest ze mną.
11 W Bogu uwielbiam Jego słowo,
wielbię słowo Pana.
12 Bogu ufam, nie będę się lękał:
cóż może mi uczynić człowiek?*

13 Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem,
Tobie oddam ofiary pochwalne,
14 bo ocaliłeś moje życie od śmierci
*,
abym chodził przed Bogiem
w światłości życia.

Zadanie: Medytuj dzisiejszy Psalm robiąc przerwę po każdym wersecie. Zastanów się jak dany fragment do ciebie pasuje, a potem opowiedz o tym Bogu. Jeśli odkryłeś coś nowego – zapisz to.