Modlitwa jest przywilejem

Pomódl się słowami Ps 20

PSALM 20(19)*
Modlitwa o ocalenie króla
1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
2 Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia,
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
3 Niech ześle tobie pomoc z świątyni
i niech cię wspiera z Syjonu.
4 Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
5 Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,
i wypełni każdy twój zamysł.
6 Chcemy się cieszyć z twego ocalenia
i w imię Boga naszego podnieść sztandary.
Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!

7 Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swych niebios, przez możne czyny zbawczej swej prawicy.
8 Jedni wolą rydwan, drudzy konie,
a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.
9 Tamci się zachwiali i upadli,
a my stoimy i trwamy.
10 Panie, wybaw króla,
a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.


Tekst na medytację: Mt 17, 1-7

Przemienienie Jezusa*
17 1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana* i zaprowadził ich na górę* wysoką, osobno. 2 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 3 A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz*, którzy rozmawiali z Nim. 4 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»* 6 Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 7 A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!»

Zadanie: Wielkim przywilejem jest to, że stworzenie może rozmawiać ze swoim Stwórcą, że odkupieni mogą przyjść do swego Zbawiciela. Mało tego! Gdy nie jesteśmy w stanie przyjść, gdy nie umiemy się modlić, Duch Święty sprawia w nas modlitwę. W dzisiejszej Ewangelii Jezus obdarza niesamowitym przywilejem Piotra, Jakuba i Jana, zabierając ich w miejsce swojej intymnej rozmowy z Ojcem. Im jednak dłużył się ten czas, nie rozumieli, czym tak naprawdę jest modlitwa.
Siostra Faustyna Kowalska o swoim doświadczeniu modlitwy pisze w następujący sposób: Nie wiem, co się wokoło mnie dzieje, czuję, że mnie przenika wzrok Pański, poznaję dobrze wielkość Jego i nędzę swoją, cierpienie jakieś dziwne przenika duszę moją i radość taka, jakiej porównać z niczym nie zdołam, czuję się obezwładniona w objęciach Boga, czuję, że jestem z Nim i rozpływam się jako jedna kropla wody w oceanie. Nie umiem tego wyrazić, co
przeżywam; po takiej modlitwie wewnętrznej czuję siłę i moc do pełnienia cnót
najtrudniejszych, czuję niechęć do wszystkich rzeczy, które świat ma w poważaniu, pragnę całą duszą samotności i ciszy. (Dzienniczek, 432)
Czy dla ciebie modlitwa to przywilej? Czy nie stała się już tylko nawykiem, rutyną? A może czymś, na co znajdujesz czas w ostatnich kilku chwilach dnia i zasypiasz nie doświadczając bogactwa spotkania z Bogiem? Porozmawiaj dziś z Bogiem o twoim z Nim spotkaniu.