Powołani, by uwielbiać

Pomódl się słowami Ps 43

Tęsknota za Bogiem i świątynią z prośbą o powrót do świątyni
1 Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość
i broń mojej sprawy
przeciw ludowi, co nie zna litości;
wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego!
2 Przecież Ty jesteś Bogiem mej ucieczki,
dlaczego mnie odrzuciłeś?
Czemu chodzę smutny
gnębiony przez wroga?
3 Ześlij światłość swoją i wierność swoją:
niech one mnie wiodą
i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę*
i do Twych przybytków!
4 I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem.
Radośnie będę Cię chwalił przy wtórze harfy,
Boże, mój Boże!

5 Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,
i czemu jęczysz we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:
Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.

Tekst na medytację: Rz 8,26-30

Przeznaczenie do chwały
8 26 Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. 27 Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. 28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim* dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. 29 Albowiem tych, których od wieków* poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą*.

Zadanie: Jesteśmy powołani do uwielbienia, ale możemy to czynić tylko w mocy Ducha Świętego. Bóg szuka ludzi, którzy będą Go czcili bez względu na okoliczności. Módl się pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu. Poświęcaj swój czas, by wielbić Boga śpiewem, tańcem, klaskaniem, niech z twoich ust wychodzą nowe dźwięki. I słuchaj, bo może otrzymasz jakiś fragment Bożego Słowa lub pieśń, albo gest… Rób to wszystko dla Pana. Jesteś powołany by wielbić i możesz to robić na różne sposoby. Duch Święty cię poprowadzi – ty bądź gotowy.

Zrób dziś coś nowego na modlitwie, coś do czego zachęca cię Duch Święty.