Komnata pokory

Pomódl się słowami Łk 1,46-55

1 46 Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – 50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 51 On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – 55 jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Tekst na medytację: Mt 11, 25-30

11 25 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom*. 26 Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 27 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.Wezwanie do utrudzonych 28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

Zadanie: Jezus chce, abyśmy Go naśladowali, chce byśmy byli „pokornego serca”. Ale czym właściwie jest pokora? Co to znaczy być pokornym? Św. Teresa od Jezusa w swojej książce Droga doskonałości pisała: „Prawdziwa pokora polega głównie na tym, byśmy zawsze ochotnie gotowi byli na wszystko, cokolwiek Pan z nami zechce zrobić i zawsze uważali siebie za niegodnych zwać się jego sługami”. Aby być gotowym na Boże wezwania, musisz uznać całą prawdę o sobie. Musisz wiedzieć, że życie, godność, łaskę zbawienia, wolność i zdolność do miłości, że wszystko to otrzymałeś zupełnie za darmo, bez najmniejszej nawet zasługi z twojej strony. Wtedy możesz stanąć w gotowości przed Panem, bo będziesz świadomy, że wszystko możesz, ale tylko w Tym, który cię umacnia (por. Flp 4,13).

Porozmawiaj dziś z Jezusem o pokorze, zapytaj, co to znaczy, że masz być pokorny. Podziękuj dziś komuś za coś, co otrzymałeś. Możesz to zrobić osobiście lub wysyłając sms-a.