Komnata pełnienia woli Bożej

Pomódl się słowami Ps 119,59-68

PSALM 119(118)*
Doskonałość Prawa Bożego
59 Rozważam moje drogi
i zwracam stopy do Twoich napomnień.
60 Śpieszyłem bez ociągania,
by przestrzegać Twoich przykazań.
61 Oplotły mię więzy grzeszników:
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
62 Wstaję o północy,
aby Cię wielbić
za słuszne Twoje wyroki. 63 Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się boją Ciebie, co strzegą Twych postanowień. 64 Twoja łaska, Panie, napełnia ziemię:
naucz mnie Twoich ustaw!

65 Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze
zgodnie z Twoim słowem, Panie!
66 Naucz mię zrozumienia i umiejętności,
bo ufam Twoim przykazaniom.
67 Błądziłem, zanim przyszło utrapienie;
teraz jednak strzegę Twej mowy.
68 Dobry jesteś i dobrze czynisz;
naucz mię Twoich ustaw!

Tekst na medytację: Mk 3,31-35

3 31 Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. 32 Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». 33 Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» 34 I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. 35 Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Zadanie: Czasami zastanawiamy się czy to, co robię jest zgodne z wolą Bożą. Pytaj dziś Pana czy pełnisz Jego wolę.

Poniżej zostanie podanych 12 pytań, które ułatwią ci rozeznanie. Stawiaj je sobie, gdy nie wiesz jak postąpić.

1) Czy masz pewność, że to, co zamierzasz zrobić nie jest sprzeczne z żadną nauką Jezusa i apostołów, lub z duchem Nowego Testamentu? Innymi słowy, czy w Słowie Bożym jest coś, a w szczególności w Nowym Testamencie, co by tego zabraniało?

2) Czy można to robić z czystym sumieniem?

3) Czy będzie to przynosić Bogu chwałę?

4) Czy możesz to robić razem z Jezusem?

5) Czy możesz prosić Boga, aby to błogosławił?

6) Czy nie wykracza to poza Boże granice i czy nie stracisz duchowej trzeźwości?

7) Czy będzie to duchowo wzmacniające i przyniesie ci duchowe korzyści?

8) Czy będzie to godne pochwały w chwili powrotu Jezusa na ziemię?

9) Co o tym myślą dojrzalsi bracia i bardziej doświadczeni od ciebie?

10) Czy nie przyniesie to hańby Bogu i nie będzie antyświadectwem?

11) Czy nie doprowadzi to do upadku innych ludzi?

12) Czy masz wewnętrzne przekonanie, żeby to robić?

(Zac Poonen, Rozpoznanie Bożej woli, w: Duchowe Prawdy Nowego Przymierza, www.chlebznieba.pl)