Pełne oddanie Bogu

Pomódl się słowami Mt 11,28-30

Wezwanie do utrudzonych
11 28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

Tekst na medytację: 2Kor 4,7-18

Udręki i nadzieje apostolskiego życia
4 7 Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. 8 Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; 9 znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. 10 Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa*, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. 11 Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. 12 Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was – życie*. 13 Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem*; my także wierzymy i dlatego mówimy, 14 przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. 15 Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. 16 Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny*, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. 17 Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku 18 dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Zadanie: Nasze życie – życie dziecka Bożego polega przede wszystkim na utrzymywaniu i pogłębianiu żywej relacji z Bogiem. Słowo Boże pokazuje nam jak to robić. To tam możemy znaleźć inspirację do tego, jak w pełni oddać się Bogu. Bo być oddanym Bogu to myśleć o Nim, wypełniać Jego wolę i czekać na Jego przyjście. Ale każdy z nas będzie to robił na swój niepowtarzalny sposób, tak jak Duch Święty poprowadzi. Dlatego trzeba nam wsłuchiwać się w Jego głos i iść za Jego natchnieniami.

Zbadaj swoje serce, czy jest poddane Duchowi Świętemu.

Pomódl się, aby wszyscy chrześcijanie pragnęli żyć w jedności.