Pasja w uwielbieniu

Pomódl się słowami Ap 3,7-9

List do Kościoła w Filadelfii3 7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii* napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera*. 8 Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte*, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. 9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana*, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem*.

Tekst na medytację: 2Sm 6,12-16

Arka Boża w Jerozolimie*
6 12 Doniesiono królowi Dawidowi: «Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej». Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. 13 Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. 14 Dawid wtedy tańczył* z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. 15 Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. 16 Kiedy Arka Pańska przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem: wtedy wzgardziła nim w sercu.

Zadanie: Powyższy tekst rozważaliśmy już wielokrotnie, ale nie ma chyba opisu uwielbienia, który pokazywałby prawdziwą pasję i jakieś Boże zatracenie się w tym. Dawid był człowiekiem całkowicie zanurzonym w uwielbieniu Boga. Kochał Boga jak dziecko. Był pełen ufności. Jego uwielbienie nie ma sobie równych. Jakie ty masz pasje? Na którym miejscu jest uwielbienie?