Modlitwa jest oddechem

Pomódl się słowami Ps 136

PSALM 136(135)*
Łaska Boża
1 Alleluja.
Chwalcie Pana, bo dobry,
bo Jego łaska na wieki.
2 Chwalcie Boga nad bogami*,
bo Jego łaska na wieki.
3 Chwalcie Pana nad panami,
bo Jego łaska na wieki.
4 * On sam cudów wielkich dokonał,
bo Jego łaska na wieki.
5 On w mądrości uczynił niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.
6 On rozpostarł ziemię nad wodami,
bo Jego łaska na wieki.
7 On uczynił wielkie światła,
bo Jego łaska na wieki.
8 Słońce, by dniem władało,
bo Jego łaska na wieki.
9 Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska na wieki.
10 On Egipcjanom pobił pierworodnych, bo Jego łaska na wieki.
11 I wywiódł spośród nich Izraela, bo Jego łaska na wieki.
12 Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo Jego łaska na wieki.
13 On Morze Czerwone podzielił na części,
bo Jego łaska na wieki.
14 I przeprowadził środkiem Izraela,
bo Jego łaska na wieki.
15 I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone,
bo Jego łaska na wieki.
16 On prowadził swój lud przez pustynię*,
bo Jego łaska na wieki.
17 * On pobił wielkich królów,
bo Jego łaska na wieki.
18 On uśmiercił królów potężnych,
bo Jego łaska na wieki.
19 Sichona, króla Amorytów,
bo Jego łaska na wieki.
20 I Oga, króla Baszanu,
bo Jego łaska na wieki.
21 A ziemię ich dał na własność,*
bo Jego łaska na wieki –
22 jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi,
bo Jego łaska na wieki.
23 On o nas pamiętał w naszym uniżeniu,
bo Jego łaska na wieki.
24 I uwolnił nas od wrogów,
bo Jego łaska na wieki.
25 On daje pokarm wszelkiemu ciału*,
bo Jego łaska na wieki.

26 Dziękujcie Bogu, niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.

Tekst na medytację: 1Tes 5,15-25

Zasady ładu społecznego chrześcijan
5 15 Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! 16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie! 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 19 * Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła*.

Zakończenie
23 Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało* bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. 24 Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona. 25 Bracia, módlcie się także i za nas!

Zadanie: Próbowałeś kiedyś wstrzymać oddech? Ile ci się udało? 30 sekund, 1 minutę, może odrobinę więcej? Podobno po tym czasie system obronny automatycznie nabiera powietrza. A jeśli modlitwa jest jak oddech? Na ile potrafisz „wstrzymać” modlitwę? Słowo Boże mówi „nieustannie się módlcie”. Około V wieku, wśród ojców pustyni narodziła się Modlitwa Jezusowa. Jest to prosta modlitwa medytacyjna, rozpowszechniona przez dzieło duchowe, znane jako Opowieści pielgrzyma. Modlitwa ta, jak podaje sam Autor Opowieści, polega na nieprzerwanym, nigdy nie ustającym wzywaniu Boskiego imienia Jezusa Chrystusa ustami, umysłem i sercem, ze świadomością stałej Jego obecności, z prośbą o zmiłowanie; podczas wszelkich zajęć, na każdym miejscu, w każdym czasie, nawet we śnie. Jest to wyznanie wiary w Zbawiciela słowami: „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną”.

Odmawiaj dziś tę modlitwę zwracając uwagę na swój oddech. Pierwsza część to wdech: „Panie Jezu Chryste” (możesz w myślach policzyć do czterech). Druga to wydech: „zmiłuj się nade mną”. Między frazami możesz na chwilę zrobić pauzę wstrzymując oddech. Powtarzaj ją tak często, jak sobie przypomnisz.