Oczy: jak patrzę na drugiego

Pomódl się słowami Iz 43,8-13

Pan sam jest jedynym Bogiem
43 8 Wyprowadź lud ślepy, choć mający oczy, i głuchy, choć obdarzony uszami. 9 Niech wszystkie ludy zbiorą się razem i niech się zgromadzą narody! Który z nich może to ogłosić i oznajmić nam minione rzeczy? Niech pozostawią swych świadków na usprawiedliwienie, aby ich słuchano i przytaknięto: “To prawda!” 10 Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia Pana – i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. 11 Ja, Pan*, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. 12 To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi – wyrocznia Pana – że Ja jestem Bogiem, 13 owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?»

Tekst na medytację: Łk 22,21-30

Zapowiedź zdrady*
22 21 Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole. 22 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany». 23 A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić.

Spór o pierwszeństwo
24 Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. 25 * Lecz On rzekł do nich: «Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. 26 Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa! 27 Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy. 28 Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. 29 Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: 30 abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela*.

Zadanie: Jakże dziwnie w kontekście zapowiedzi Jezusa o Jego śmierci i o zdradzie jednego z uczniów wygląda „spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy”. Jakby tu w ogóle nie pasował. Jest jakby przeniesiony z innego czasu, kiedy Apostołowie dopiero zaczynali przygodę z Jezusem. A jednak. Niestety, my często tak samo reagujemy. Mówimy źle o innych, patrzymy na nich z góry, uważamy się za lepszych, mądrzejszych. A przecież tyle lat już Go znamy. Jezus zaś niezmiennie powtarza: „Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa!

Gabriel Garcia Marquez napisał: „Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł”. A jak jest u ciebie? Gdy patrzysz na drugiego człowieka, co w nim widzisz? Posiedź dziś kilka minut przed Jezusem i popatrz Mu w oczy. Nic nie mów tylko patrz Mu w oczy, potem to samo zrób wobec bliskiej ci osoby. Posiedźcie 2-3 minuty patrząc sobie w oczy.