Obowiązki

Pomódl się słowami Kpł 19,11-18

PRAWO CZYSTOŚCI

ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO

Obowiązki względem bliźniego
19 11 Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. 12 Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! 13 Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. 14 Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan! 15 Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. 16 Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan! 17 Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. 18 Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!*

Tekst na medytację: Mt 21,28-32

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE

SPORY Z PRZECIWNIKAMI W ŚWIĄTYNI

Przypowieść o dwóch synach*
21 28 Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: “Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” 29 Ten odpowiedział: “Idę, panie!”, lecz nie poszedł. 30 Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: “Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. 31 Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. 32 Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości*, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Zadanie: Czy zdarza ci się buntować przeciw obowiązkom, które są ci nakładane? Czego najbardziej nie lubisz robić? Czy rozmawiasz o tym z przełożonymi, rodzicami? Może warto dziś zastanowić się nad pojęciem „opamiętanie”, ponieważ w dzisiejszym tekście na medytację jest ono kluczowe. Drugi syn się opamiętał i to on spełnił wolę ojca. Powierz dziś Bogu, twemu Ojcu, swoje zbuntowanie i otwórz się na łaskę Bożego umocnienia i prowadzenia. Proś też o dar opamiętania.