Kościół oblubienicą

Pomódl się słowami Iz 62,1-5

Chwalebne powstanie Jerozolimy
62 1 Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. 2 Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. 3 Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. 4 Nie będą więcej mówić o tobie “Porzucona”*, o krainie twej już nie powiedzą “Spustoszona”. Raczej cię nazwą “Moje <w niej> upodobanie”*, a krainę twoją “Poślubiona”*. Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. 5 Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

Tekst na medytację: 2J 1-6

Wstępne pozdrowienia
1 [Ja] prezbiter* – do Wybranej Pani* i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie*, i nie tylko ja sam, ale także wszyscy, którzy znają prawdę, 2 [a miłuję] ze względu na prawdę, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki. 3 Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] będą z nami w prawdzie i miłości! 4 Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca.

Zalecenie miłości bratniej
5 A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to – nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. 6 Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować.

Zadanie: Wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa są Oblubienicą Pana. Powinniśmy więc z wielką niecierpliwością oczekiwać dnia, gdy zostaniemy połączeni z naszym Oblubieńcem, ale także przygotować się na ten dzień. Jak myślisz, co powinniśmy zrobić jako Wspólnota – mała cząstka Kościoła, by spodobać się Oblubieńcowi, gdy nadejdzie czas zaślubin? Zapisz swoje refleksje.