Napełniona Duchem Świętym

Pomódl się słowami Jl 3,1-2

Czasy ostateczne: Sąd i zbawienie
3 1 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia*. 2 Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.

Tekst na medytację: Dz 1,12-14

Pierwotny jego stan
1 12 Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. 13 Przybywszy tam weszli do sali na górze* i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba*. 14 Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

Zadanie: Pierwsze wylanie Ducha Świętego nastąpiło przy poczęciu Maryi. Wtedy została uchroniona od grzechu pierworodnego i niektórych jego skutków. Dzięki temu wylaniu Ducha zostaje wybrana i powołana by stać się matką Boga. Drugie wylanie dokonuje się w dniu Zwiastowania. Maryja została tak mocno napełniona Duchem Świętym, że w Niej Słowo stało się Ciałem. A potem, po wniebowstąpieniu Jezusa, razem z Apostołami i uczniami trwała w Wieczerniku na modlitwie oczekując „mocy z wysoka”. Kiedy napełnia nas Duch Święty nie możemy usiedzieć w miejscu, nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A jak wygląda twoje życie z Duchem Świętym? Czy jesteś pewny, że Duch Święty cię wypełnia? Módl się dziś razem z Maryją o doświadczenie mocy Ducha Świętego.