Moja Wspólnota

Pomódl się słowami 1Kor 1,26-31

Prawdziwa mądrość zapewni jedność
1 26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej*, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; 28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, 29 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. 30 Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, 31 aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi*.

Tekst na medytację: Łk 6,12-19

Wybór Dwunastu*
6 12 W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. 13 Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: 14 Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; 15 Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; 16 Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Napływ ludu*
17 Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; 18 przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. 19 A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Zadanie: „To zaszczyt być w tej Wspólnocie. Jestem wybrany, namaszczony i posłany, aby współdziałać z Jezusem w budowaniu Jego Królestwa na ziemi. Robię to razem z moimi siostrami oraz braćmi i nie wyobrażam sobie mojego działania dla Bożego Królestwa bez nich”. Czy w taki lub podobny sposób myślisz o swojej Wspólnocie? Czy Wspólnota jest ci niezbędna, czy jest tylko dodatkiem dla twojego życia? Napisz krótkie świadectwo o tym, czym dla ciebie jest Wspólnota, jak do niej trafiłeś i co zamierzasz w niej zdziałać. Na pewno będzie czas, by się tym podzielić.