Modlitwa uwielbienia: taniec

Pomódl się słowami Ps 30

PSALM 30(29)*
Podzięka za wybawienie od śmierci
1 Psalm. Pieśń na uroczystość poświęcenia świątyni. Dawidowy.
2 Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił
i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu.
3 Panie, mój Boże,
do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił.
4 Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu.
5 Śpiewajcie Panu psalm wy, co Go miłujecie, wychwalajcie pamiątkę Jego świętości!
6 Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaskawość – przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem okrzyki radości.

7 A ja powiedziałem pewny siebie:
«Nigdy się nie zachwieję».
8 Z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą,
a gdy ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
9 Wołam do Ciebie, Panie, błagam Boga mego o miłosierdzie:
10 «Jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czyż proch Cię będzie wysławiał albo rozgłaszał Twą wierność?

11 Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się nade mną;
bądź, Panie, dla mnie wspomożycielem!»
12 Biadania moje zmieniłeś mi w taniec;
wór* mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością,
13 by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało.
Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki.

Tekst na medytację: Łk 10,21-24

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY

PIERWSZY OKRES PODRÓŻY

Objawienie Ojca i Syna*
10 21 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 22 Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Przywilej uczniów*
23 Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. 24 Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Zadanie: W języku Biblii radość często oznacza taniec i skakanie. Wiadomo też, że wysiłek fizyczny, a więc i taniec, wyzwala w nas endorfiny, czyli hormony szczęścia. Jednak prawdziwą radość daje tylko Duch Święty. On nieustannie zaprasza nas do radości. Taniec uwielbienia wyzwala w nas Bożą radość, daje nam przestrzeń, w której, skupiając nasz wzrok na Bogu, uwielbiamy Go naszym ciałem. Bo przecież nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i nim także powinniśmy chwalić Boga. Tańcem nazywamy różne formy ruchowe. Mogą to być podskoki, klaskanie, chodzenie do rytmu, kręcenie się w koło, wirowanie i inne.

Jeśli jeszcze nigdy nie tańczyłeś dla Boga, zrób dziś pierwszy krok. Puść swoją ulubioną muzykę uwielbienia, zamknij swoje oczy (lub nie) i zacznij tańczyć dziękując Bogu, że cię tak cudownie stworzył. Jeśli taniec dla Boga masz już za sobą, to dzisiaj zatańcz razem z Bogiem, z Jezusem, z Duchem Świętym. Zaproś Go do tańca i… pozwól się poprowadzić.