Modlitwa uwielbienia: muzyka i śpiew

Pomódl się słowami Ps 150

PSALM 150*
Alleluja!
1 Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!*
2 Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
3 Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
4 Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!*
5 Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
6 Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja.

Tekst na medytację: Ef 5,15-20

Złe i dobre upojenie
5 15 Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. 16 Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. 17 Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. 18 A nie upijajcie się winem*, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, 19 przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. 20 Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

Zadanie: Śpiew jednoczy, otwiera, jest narzędziem walki duchowej. Pieśni chwały mogą być proste, mogą się powtarzać, ale powinny być zakorzenione w Słowie Bożym.

Czy w twojej Wspólnocie stosuje się wersety 19. i 20. z dzisiejszego tekstu na medytację? Zaśpiewaj dziś Bogu twoją ulubioną pieśń chwały.