Liturgia Godzin

Pomódl się słowami Ps 101

PSALM 101(100)*
Wzorowy władca
1 Dawidowy. Psalm.
Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę; chcę śpiewać Tobie, o Panie! 2 Kroczyć będę drogą nieskalaną: Kiedyż do mnie przybędziesz?
Będę postępował według niewinności mego serca
pośrodku mojego domu.
3 Nie będę zwracał oczu
ku sprawie niegodziwej;
w nienawiści mam przestępstwa:
nie przylgną one do mnie. 4 Serce przewrotne będzie ode mnie z daleka; tego, co jest złe, nawet znać nie chcę. 5 Chcę zgładzić takiego, co skrycie uwłacza bliźniemu. Kto oczy ma pyszne i serce nadęte – tego nie zniosę.
6 Oczy kieruję na wiernych w kraju,
ażeby ze mną mieszkali.
Ten, który chodzi drogą nieskalaną,
będzie mi usługiwał.
7 Nie będzie mieszkał w moim domu
ten, kto podstęp knuje.
Ten, który kłamstwa rozgłasza,
nie ostoi się przed mymi oczami.
8 Każdego dnia będę tępił
wszystkich grzeszników ziemi,
aby wygubić w mieście Pańskim*
wszystkich złoczyńców.

Tekst na medytację: Kol 3,16

Konieczność umartwienia celem naśladowania Chrystusa
3 16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.

Zadanie: Katechizm Kościoła Katolickiego mówi:

Misterium Chrystusa, Jego Wcielenie i Pascha, które celebrujemy w Eucharystii zwłaszcza podczas niedzielnego zgromadzenia, przenika i przemienia czas każdego dnia przez celebrację Liturgii Godzin, Officium divinum. Ta celebracja jako wyraz wierności zaleceniom apostolskim, by „nieustannie się modlić” (1Tes 5,17; Ef 6,18), jest tak pomyślana, „aby wszystkie pory dnia i nocy uświęcać przez uwielbienie Boga”. Jest ona „publiczną modlitwą Kościoła”, w której wierni (duchowni, zakonnicy, zakonnice i świeccy) sprawują królewskie kapłaństwo ochrzczonych. Liturgia Godzin celebrowana „według formy zatwierdzonej” przez Kościół „jest… prawdziwie głosem Oblubienicy przemawiającej do Oblubieńca. Co więcej, jest to modlitwa Chrystusa i Jego Ciała zwrócona do Ojca”.

Liturgia Godzin powinna stać się modlitwą całego Ludu Bożego. W niej sam Chrystus „urząd kapłański wykonuje nadal przez swój Kościół”; każdy uczestniczy w niej według miejsca w Kościele i okoliczności życia: prezbiterzy jako pełniący posługę duszpasterską, ponieważ są powołani do wiernego trwania na modlitwie i służenia Słowu; zakonnicy i zakonnice przez charyzmat swego życia konsekrowanego; wszyscy wierni według swoich możliwości. „Duszpasterze niech się starają w niedziele i uroczyste święta odprawiać w kościołach z udziałem wiernych główne Godziny, zwłaszcza Nieszpory. Zaleca się, aby i świeccy odmawiali brewiarz czy to z prezbiterami, czy na swoich zebraniach, czy nawet indywidualnie”. Celebracja Liturgii Godzin wymaga nie tylko zharmonizowania głosu z modlitwą serca, lecz także troski „o głębsze poznanie liturgii i Pisma świętego, a zwłaszcza psalmów”. (KKK 1174-1175)

Do Liturgii Godzin należą:

Godzina czytań – odmawiana jest o dowolnej porze dnia;

Jutrznia – modlitwa poranna;

Modlitwa w ciągu dnia: przedpołudniowa, południowa, popołudniowa (w praktyce, z wyjątkiem zakonów kontemplacyjnych, odmawia się tylko jedną z nich);

Nieszpory – modlitwa wieczorna, będąca dziękczynieniem za kończący się dzień;

Kompleta – modlitwa odmawiana bezpośrednio przed snem.

Odmów dzisiaj dowolną modlitwę brewiarzową (Liturgii Godzin). Teksty możesz znaleźć w aplikacji Pismo Święte lub w Internecie.