12 grudnia – Słowo Boże: list Boga

Pomódl się słowami 1J 2,24-29

Należy wystrzegać się nauczycieli fałszu
2 24 Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku*. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. 25 A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. 26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd. 27 Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie* poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył. 28 Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

Mamy żyć jako dzieci Boże

29 Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.

Tekst na medytację: 2Kor 3,1-3

Godność apostolskiego powołania
3 1 Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać?* Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? 2 Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych*, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. 3 Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc*.

Zadanie: Poniżej jest list do ciebie. Wybierz 2-3 frazy i odpowiedz na nie w formie listu.

Moje dziecko!

Może mnie nie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko (Ps 139,1).

Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz (Ps 139,2).

Znam twoje ścieżki (Ps 139,3).

Nawet twoje włosy na twojej głowie są policzone (Mt 10,29-31).

Ponieważ zostałeś stworzony na Mój obraz (Rdz 1,27).

We Mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dz 17,28).

Jesteś z Mojego rodu (Dz 17,28).

Znałem cię jeszcze zanim się począłeś (Jr 1,4-5).

Wybrałem cię, gdy zaplanowałem stworzenie świata (Ef1,11-12).

Nie jesteś pomyłką, twoje dni zostały zapisane w Mojej księdze (Ps 139,15).

Wyznaczyłem dokładny czas twojego urodzenia i miejsce, gdzie będziesz mieszkał (Dz 17,26).

Cudownie cię stworzyłem (Ps 139,14).