Zwycięstwo tych, którzy należą do przymierza

Pomódl się słowami 2Kor 2,14-17

Godność apostolskiego powołania
2 14 Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń* Jego poznania. 15 Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; 16 dla jednych jest to zapach śmiercionośny – na śmierć, dla drugich zapach ożywiający – na życie. A któż temu sprosta?* 17 Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym*, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem.

Tekst na modlitwę: Ef 6,10-20

Zachęta do walki duchowej
6 10 W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. 11 Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich*. 13 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. 14 Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość*, 15 a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju*. 16 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże* – 18 wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych 19 i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, 20 dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

Zadanie: Nasze zwycięskie życie to włączenie się do zwycięskiego pochodu Chrystusa, który na krzyżu pokonał grzech, śmierć i szatana. Ale czy to znaczy, że nasze życie, życie tych, którzy należą do Chrystusa będzie jedną wielką sielanką? Absolutnie nie. Dopóki żyjemy na tym świecie, jesteśmy tymi, którzy podejmują walkę. Każdego dnia mamy żyć życiem zgodnym z prawdą Bożego Słowa i zwyciężać zło dobrem. To jest możliwe! Nie ma takiego zła, nad którym nie moglibyśmy odnieść zwycięstwa, ponieważ nie jest to tylko nasze zwycięstwo, lecz zwycięstwo samego Chrystusa!

Z jakim elementem duchowej zbroi masz największy problem? Przypominaj sobie cały dzień słowa świętego Augustyna: „Dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą”.