Królowa dziewic – Maryja zawsze Dziewica

Pomódl się słowami Iz 7,10-14

Drugie napomnienie: znak Emmanuela
7 10 I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 11 «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» 12 Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił, i nie będę wystawiał Pana na próbę». 13 Wtedy rzekł [Izajasz]: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? 14 Dlatego Pan sam da wam znak*: Oto Panna* pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel*.

Tekst na medytację: Ap 14,1-5

Dziewiczy orszak Baranka*
14 1 Potem ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. 2 I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. 3 I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy* – wykupionych z ziemi. 4 To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami*; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, 5 a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni.

Zadanie: Od najdawniejszych czasów Maryja jest nazywana w Kościele „zawsze Dziewicą” (św. Epifaniusz), czy też „wieczną Dziewicą” (św. Hieronim). Jest to najstarszy z czterech dogmatów, które dotyczą Matki Bożej. Dziewictwo Maryi było zachowane ze względu na Chrystusa. Maryja jest cała dla Jezusa i Jego zbawczej sprawy. Trwanie w bezżeństwie, w dziewictwie nie jest obowiązkiem, ale jest darem dla królestwa Bożego, jest zapowiedzią stanu zmartwychwstania oraz wyrazem całkowitej wierności Bogu.

Pomódl się dzisiaj o powołania zakonne i kapłańskie, by nie zabrakło takich świadków wierności i miłości oraz o wytrwanie dla tych, którzy takie zobowiązanie podjęli.