Świadkowie biblijni: Jan

Pomódl się słowami Ap 8,1-5

Otwarcie siódmej pieczęci – wizja trąb
8 1 A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. 2 I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb. 3 I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar*, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem. 4 I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem. 5 Anioł zaś wziął naczynie na żar*, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi*.

Tekst na medytację: 2J 5-11

Zalecenie miłości bratniej
5 A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to – nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. 6 Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować.

Ostrzeżenie przed nauczycielami fałszu
7 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli*, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. 8 Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. 9 Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód*, a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna. 10 Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, 11 albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

Zadanie: Dlaczego św. Jan, który tyle razy pisze o miłości, tym razem jest tak bardzo radykalny? Zapewne chce nas pouczyć, byśmy sprawdzali wszystko, co mieni się „chrześcijańskim”, abyśmy to, czego słuchamy, co oglądamy i czytamy badali w świetle Pisma Świętego i nauki Kościoła.

Zrób przegląd twoich książek, filmów i muzyki. Czy nie powinieneś czegoś wyrzucić lub skasować? Jeśli przyjdzie ci taka myśl – zrób to.