Diakonia techniczna

Pomódl się słowami Rdz 2,1-4

Świat stworzony przez Boga*2 1 W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. 2 A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął* dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 3 Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. 4 Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.

Tekst na modlitwę: Wj 36,1-7

Pouczenie Izraelitów o przepisach kultu
36 1 Basaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania, niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów Pana». 2 Następnie wezwał Mojżesz Besaleela, Oholiaba i wszystkich biegłych w rzemiośle, których serce obdarzył Pan mądrością, wszystkich tych, których serce skłaniało, aby pójść do pracy nad wykonaniem dzieła. 3 Ci zaś przyjęli od Mojżesza wszelkie daniny, jakie znieśli Izraelici na dzieło budowy świętego przybytku, aby je wykonać; ponadto znosili im każdego dnia dalsze, dobrowolne dary. 4 Wtedy przyszli jak jeden mąż wszyscy biegli rzemieślnicy, wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku, każdy od swojej pracy, którą wykonywał, 5 i tak powiedzieli do Mojżesza: «Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać». 6 Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: «Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek». Zaprzestał więc lud znoszenia darów. 7 Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet wiele zbywało.

Zadanie: Diakonia techniczna też nie ma wielu zwolenników na stałe. Szczególnie trudno znaleźć osoby do posługi przed spotkaniem. Do zadań tej diakonii należy:

– dostarczenie sprzętu na miejsce;

– rozkładanie i sprzątanie sprzętu nagłaśniającego;

– zabezpieczenie sprzętu i kabli;

– naprawa uszkodzonego sprzętu (wszelkiego);

– zakupienie potrzebnego (zużytego) sprzętu technicznego.

Co myślisz o posłudze w tej diakonii? Jakie podjąć działania, by jedna osoba nie robiła wszystkiego?