Diakonia porządku

Pomódl się słowami Syr 10,26-27

Pokora i prawda
10 26 Nie szukaj wymówek, gdy masz spełnić swój obowiązek, i nie przechwalaj się, gdy przyszedł czas twego poniżenia. 27 Lepszy jest ten, który pracuje, a opływa we wszystko, niż ten, co przechadza się poważany, a nie ma chleba.

Tekst na medytację: Łk 17,7-10

Służyć z pokorą
17 7 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: “Pójdź i siądź do stołu?” 8 Czy nie powie mu raczej: “Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?” 9 Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 10 Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: “Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Zadanie: Diakonia porządku to, jak sama nazwa wskazuje, diakonia zajmująca się utrzymaniem miejsc w czystości w naszej Wspólnocie. Przygotowuje salę na spotkania, dba o toalety i czuwa nad porządkiem w naszym magazynku. Dba również o to, by na spotkaniach i liturgii panował właściwy ład. Czy byłbyś chętny do takiej posługi?