Komnata czystości

Pomódl się słowami Ps 119,1-12

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 119(118)*
Doskonałość Prawa Bożego
1 Szczęśliwi, których droga nieskalana,
którzy postępują według Prawa Pańskiego*.
2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,
całym sercem Go szukają*,
3 którzy nie czynią nieprawości,
lecz kroczą Jego drogami.
4 Ty na to dałeś swoje przykazania,
by pilnie ich przestrzegano.
5 Oby moje drogi były niezawodne
w przestrzeganiu Twych ustaw!
6 Wtedy nie doznam wstydu,
gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
7 Chcę Ci dziękować szczerym sercem,
gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.
8 Przestrzegać będę Twych ustaw:
nie opuszczaj mnie nigdy!

9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą* w czystości?
– Przestrzegając słów Twoich.
10 Z całego serca swego szukam Ciebie*;
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!
11 W sercu swym przechowuję Twą mowę,
by nie grzeszyć przeciw Tobie.
12 Błogosławiony jesteś, Panie,
naucz mnie Twoich ustaw!

Tekst na medytację: Mt 5,8

5 8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Zadanie: Wyraz „czystość” w kontekście religijnym kojarzy się nam często ze sferą seksualną. Jan Paweł II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r. mówił: mieć serce czyste to być nowym człowiekiem, przywróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia w komunii z Bogiem i z całym stworzeniem, tej komunii, która jest jego pierwotnym przeznaczeniem. Czym dla ciebie jest czyste serce? Trwając z Jezusem w komnacie czystości ułóż dekalog człowieka czystego serca.