Charyzmaty a służba

Pomódl się słowami Ga 5,13-14

Miłość i wolność
5 13 Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! 14 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego*.

Tekst na medytację: 1P 4,7-11

Upomnienia uzasadnione sądem Bożym
4 7 Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. 8 Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów*. 9 Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania! 10 Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. 11 Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Zadanie: Bóg wyposażył nas w różnorakie dary i charyzmaty po to, abyśmy służyli drugiemu człowiekowi w miłości. Kiedy tak postępujemy, stajemy się wiarygodnymi świadkami obecności Boga w świecie.

Usłuż dziś komuś twoim najmocniejszym charyzmatem.