Styczeń: Kościół

Kościół ustanowił sam Jezus. Jest On wspólnotą ludzi, którzy chcą naśladować Jezusa, aby stać się świętymi i na zawsze zamieszkać z Nim w niebie. Kościół jest Ciałem Chrystusa. W tym miesiącu będziemy się zastanawiać gdzie jest moje miejsce w Kościele i jaką rolę mam w Nim do spełnienia.

Werset do zapamiętania: 1Kor 3,16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?