Styczeń: EWANGELIZACJA, CZYLI „IDŹCIE I GŁOŚCIE”

Ewangelizacja to działalność misyjna, polegająca na głoszeniu dobrej nowiny o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, o przyjściu i wylaniu się na nas Ducha Świętego i o Królestwie Bożym. Papież Franciszek powiedział: …jesteśmy tymi, którzy przynoszą Dobrą Nowinę ludzkości. Nie jesteśmy prorokami nieszczęścia. Ktoś, kto spotkał Jezusa nie może już być smutny”. Dobra nowina, to radosna nowina. A zatem idźmy i głośmy radosną nowinę! Niech to stanie się naszym celem.

Werset do zapamiętania: Mt 28,18b-19

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.