Sierpień: Duchowy wzrost

Wszyscy jesteśmy powołani do stopniowego, duchowego wzrastania. Życie chrześcijańskie, które nie rozwija się, nie ma nic wspólnego z życiem. Od dawna znana zasada: „Kto nie idzie naprzód, ten się cofa”, ma również zastosowanie w naszym życiu duchowym. Niech w tym miesiącu towarzyszą nam słowa świętej Teresy, która powiedziała: Kto się nie pomnaża, ten się umniejsza, bo miłość, gdy jest prawdziwa, niepodobna, jak sądzę, by nie rosła ciągle, a jeśli nie rośnie, snadź nie jest prawdziwa.

Werset do zapamiętania: Kol 3,1-2

3 1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga*. 2 Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.