Październik: Diakonia

Jeśli poważnie myślisz o Wspólnocie, to prędzej czy później staniesz przed wyborem diakonii. Bo Wspólnota, to nie tylko chwilowa przygoda, ale to droga, która pozwala nam odkrywać wspaniałość i różnorodność Kościoła. To miejsce, gdzie formując siebie, uczysz się jak wypełnić swoje powołanie i jak służyć innym.

Werset do zapamiętania: 1P 4,10

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.