MARZEC: ZROZUMIEĆ (I PRZYJĄĆ) KRZYŻ

Marzec to miesiąc, w którym zasadniczo przeżywamy okres Wielkiego Postu, a Wielki Post prowadzi nas do krzyża. Krzyż nieustannie przypomina, że droga do chwały wiedzie przez trud i zaparcie się siebie. Jeśli jako uczeń Jezusa chcesz iść za Nim, musisz wziąć swój krzyż, swoje cierpienia, niepokoje, niepowodzenia, zniechęcenia i przejść drogę krzyżową, aby odnaleźć w niej własne życie. Trzeba nam przyjąć krzyż, aby zrozumieć krzyż.

Werset do zapamiętania: Ga 6,14

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.