MAJ: NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

Nie możemy właściwie oddawać czci Bogu, jeżeli nie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Jedną z głównych oznak napełnienia Duchem Świętym jest zmiana w sposobie zachowania i mówienia. Papież Franciszek mówi o Duchu Świętym jako o „obecności żywej i działającej w nas”. Nazywa tę obecność „siłą twórczą, która oczyszcza i odnawia (…) przemienia nas od wewnątrz, odradza nas i czyni zdolnymi do kochania”. W tym miesiącu szczególnie wołajmy, aby Duch Święty nas przemieniał.

!!! Werset do zapamiętania: Ef 5,18-19

A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.