Luty: Modlitwa

Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości. To słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus zapisane w Rękopisach autobiograficznych. Czym modlitwa jest dla ciebie? Będziesz mógł to odkrywać w tym miesiącu, podejmując wysiłek pracy z zeszytem.

Werset do zapamiętania: Rz 12,11-12 Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali!