Listopad: Przymierze

Bóg pragnie szczęścia każdego człowieka, dlatego od samego początku zawierał przymierza ze swoimi dziećmi. Ci, z którymi Bóg zawarł przymierze i którzy wchodzą w przymierze z Bogiem, nazywani są Ludem Przymierza. W tym miesiącu przybliżymy sobie prawdę, co to znaczy żyć w przymierzu.

Werset do zapamiętania: Rz 11,27

I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.