Lipiec: Agape

Na pewno spotkałeś się już ze słowem Agape. Agape, to greckie słowo występujące np. w Nowym Testamencie i często tłumaczone jako „miłość”. Agape jest wykorzystywane do opisania miłości, która jest z i od Boga, którego naturą jest miłość: „Bóg jest miłością”. Miłość agape jest pięknie opisana w 13 rozdziale Pierwszego listu do Koryntian, dlatego właśnie wyrażenia z tego rozdziału będą nam towarzyszyć w czasie naszych lipcowych rozważań.

Werset do zapamiętania: 1Kor 13,1-2

Hymn o miłości
13 1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów*, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 2 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.