Kwiecień: Nowa kultura


Nowa kultura to pewien styl życia. Polega on na wolności od wszystkiego, co poniża twoją godność. Ten miesiąc będzie dla ciebie wezwaniem, aby wszystko, co robisz, czym się zajmujesz było działaniem człowieka przemienionego przez Chrystusa.

!!! Werset do zapamiętania: Ga 5,1

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!