KWIECIEŃ: CHRYSTUS NASZĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ I NASZYM ZWYCIĘSTWEM

Jako uczniowie Jezusa chcemy i możemy prowadzić zwycięskie życie chrześcijańskie. Biblia uczy nas, że Bóg jest ostatecznym zwycięzcą, a my, wierzący, możemy uczestniczyć w tym zwycięstwie. Jezus odniósł najwyższe zwycięstwo na krzyżu. Grzech został odkupiony, a śmierć pokonana. Nasze zwycięstwo w Jezusie jest teraz prawdziwe i osiągalne.

Werset do zapamiętania: Rz 3,23-24

wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.